© 2016 Інститут Газу НАН України, Київ

Центр колективного користування приладами НАН України

 

Газова хроматографія та сорбометрія

 

          В Інституті газу НАН України встановлено газовий хроматограф 6890N фірми Agilent (США) для  колективного використання співробітниками наукових установ. Хроматограф знаходиться в Центрі колективного користування (у подальшому тексті – Центр), у газоаналітичній лабораторії інституту (вул. Дегтярівська, 39). Нижче наведена технічна характеристика хроматографу й  умови користування цим приладом, розроблені на підставі раніше затвердженого положення про колективне користування.

 

Короткі відомості про метод хроматографічного аналізу

Цей аналіз дозволяє индентифікувати  хімічні сполуки і визначати їхню кількість у сумішах газів і рідин в широкому діапазоні концентрацій - від мікродомішок до 100%. Однак метод має обмеження, пов'язані з апаратурним оформленням, а саме:

для кожної групи сполук повинна бути підібрана своя методика, обумовлена типом застосованого детектора, розділюючої  колонки й умов розділення суміші;

для достовірного аналізу треба забезпечити показність проби, що повинна бути доставлена до приладу без зміни її природи і складу;

для калібрування хроматографу повинні бути підготовані суміші речовин, які аналізуються, і концентрації яких  відомі (калібровані суміші).

 

Технічна характеристика хроматографа 6890N

детектори: полум'яно-іонізаційний (ПІД), термокондуктометрічний (ДТП) і електронно-захватний (ЕЗД);

розділюючі колонки: набивні та капілярні;

дозування: газів і рідких проб з шприців або  за допомогою пневмокранів- дозаторів;

 мінімальні рівні концентрацій, які детектуються:  для ПІД 5пг/сек вуглецю, для ДТП 200 пг/моль пропану, для ЕЗД 0,008 пг\сек  ліндану;

температура термостату колонок до 4500С;

програмування температури з заданою швидкістю до 1200С/хв.

Хроматограф споряджений програмним забезпеченням для розшифровки хроматограм і роздрукування умов і результатів аналізів.

 

Процедура користування хроматографом

Виконання аналізів проводиться по заявкам установ НАН України та інших організацій.

Заявка і програма аналізів погоджується з керівництвом центру.

Для виконання аналізів необхідна  попередня підготовка, що полягає в підборі хроматографічної методики аналізу й організації представницького пробовідбору.

1.  На першій стадії шляхом переговорів з фахівцями Центру  повинна бути визначена технічна можливість виконання конкретних аналізів з урахуванням наявних детекторів, розділюючих колонок. При відсутності цього обладнання воно може бути придбано замовником, або центром за рахунок замовника.

2.  Якщо необхідна методика аналізу в хроматографі не інстальована, то це робиться персоналом Центру (при наявності апаратурного оформлення методу).

3.  Рідкі проби в кількості не менш 0,5 мл повинні бути надані  в герметичних бюксах з матеріалу, не взаємодіючого з пробою.

4.  Газоподібні проби надаються в сталевих балонах із запірними вентилями, у герметичних піпетках об'ємом від 200 мл, або в  м'яких металізованих пакетах із клапанами відбору.

5.  Аналізи виконуються персоналом Центру. Замовник має право спостерігати за виконанням аналізів і приймати участь у його окремих операціях.

6.  Результати затверджує керівництво Центру і вони  надаються замовнику в роздрукованому вигляді.

Замовник сплачую є на хоздоговорній основі такі послуги Центру:

-  розробку й освоєння методик, які не інстальовані в хроматографі  раніше;

-  придбання колонок, арматури і каліброваних сумішей, якщо Центр їх не має;

-  стиснені гази-носії, що витрачаються, (при великій кількості аналізів);

-  трудові витрати персоналу при виконанні аналізів.

 

Наші координати:

Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39,

 тел. 456-44-71, 456-90-06; факс. 456-88-30;

UARU

     Центр колективного  

     користування НАН Украины

     Газова хроматографія та 

     сорбометрія

Головна

Історія і діяльність

Напрямок досліджень

Дирекція та наукові відділи

Розробки

Контакти

Видавнича діяльність

Журнал

«ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ

 И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

        Від редколегії

        Вимоги до оформлення

        Загальні положення

Аспірантура, докторантура

        Аспірантура

        Докторантура

       Документи для зарахування

       Паспорт спеціальності

       Спеціалізована  

       вчена рада