Нациоальная Акажемия Наук Украины Институт ГазаUARUEN 

© 2016 Институт Газа НАН Украины

Украина,  03113, Киев-113, ул. Дегтяревская, 39

                          E-mail: bor.ilienko@gmail.com

Тел.: (044) 456-44-71, факс.: (044) 456-88-30

                                  ОГОЛОШЕННЯ

 Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України відповідно до постанови Президії НАН України від 07.07.2016 № 123 оголошує конкурс на заміщення посади директора в таких установах:

  - Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного  НАН України;

  - Інститут вугільних енерготехнологій  НАН України;

  - Інститут газу  НАН України.

 Право висунення кандидатів на заміщення посади керівника наукової установи НАН України мають: Президія НАН України, бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів наукової установи.

Кандидат на посаду керівника наукової установи НАН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.

Перелік документів, що подаються при висуненні кандидата (документи подаються в 1 прим.):

 1. Письмова згода на балотування.

 2. Подання на висунення кандидата.

 3. Листок з обліку наукових кадрів.

 4. Автобіографія.

 5. Завірені копії дипломів (доктора/кандидата наук, професора, с.н.с., доцента тощо).

 6. Перелік публікацій за останніх 5 років із завіреним підписом.

 7. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

 8. Дозвіл на обробку персональних даних.

 

 Подання на висунутих кандидатів надаються в паперовому вигляді до Відділення фізико-технічних  проблем енергетики НАН України до 10 листопада 2016 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601, телефон для довідок: 239-65-34, 234-73-00.

 

 Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

12.09.2016

29-30 вересня 2016 року у Києві за підтримки Національної академії наук України відбудеться XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

   Метою заходу є обговорення проблем використання та перспектив розвитку відновлюваних джерел енергії, електро- і біоенергетичних ресурсів, тепла землі, а також теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру, гідроенергетичних ресурсів та реалізація заходів з заощадження та підвищення ефективності використання енергії.

   У програмі передбачені засідання круглого столу, пленарні сесії, усні та стендові доповіді, а також засідання секцій за такими напрямами: енергоефективність; комплексні системи з ВДЕ; вітроенергетика; сонячна енергетика; енергія біомаси; гідроенергетика; геотермальна енергетика; освітня діяльність; воднева енергетика; енергетика довкілля (теплові насоси); розумні мережі.

Докладна інформація доступна за посиланням:

http://www.ive.org.ua/?page_id=724

Аспирантура, докторантура

        Аспирантура

        Докторантура

       Документы для поступления

       Паспорт специальности

       Специализированный  

       ученый совет

       Защита диссертаций

Издательская деятельность

Журнал

«ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ

 И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

        Новости

        От редколлегии

        Требования к оформлению

        Общие положения

    Информация

     Специализированные сайты

      научных отделов

      Партнерская программа

     Государственные закупки

 

Главная

История и деятельность

Направление исследований

Дирекция и научные отделы

Разработки

Контакты

Информационное сообщение

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України відповідно до постанови Президії НАН України від 07.07.2016 № 123 оголошує конкурс на заміщення посади директора /12.09.2016

     Центр коллективного  

     пользования приборами 

     НАН Украины

      Газовая хроматография и

      сорбометрия

 

     Научно-технические конференции

Конференции «Энергоеффективность

2002-2013»

 «Энергоэффективность-2013»

«Энергоэффективность-2014»

«Энергоэффективность-2015»

Информационное сообщение

XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» / 29-30 вересня 2016 р.  м. Київ.